QoE Monitoring

QoE Monitoring,OTT

QoE Monitoring

QoE Monitoring

چهار‌شنبه ۲ تیر ۱۳۹۵ | 13:100 نظر80323 بازدید


  • جزئیات محصول
  • نظرات کاربران
  • بروشور
  • دانلود

فناوری OTT بیش از حد زیاد بعنوان هر شبکه ی غیرمدیریتی برای رسیدن به قیمتی خاص : افزایش شبکه های شخص ثالث ، فناوری تکه تکه ، دلیلی بر فروپاشی وظیفه و مسئولیت است.

در این وضعیت، مشکل برای اندازه گیری عینی تحویل کیفیت واقعی به کاربران نهایی با KPIهای مربوطه یا درک واقعی آنچه اثرات کیفیت مناسب را از چالش های عمده برای خدمات و ارائه محتوا می دانند. آنها نیاز فعال به دسترسی به دانش آگاه برای ساخت صدای با کیفیت برای تکمیل سرمایه گذاری دارند. این زمینه تحویل جدید به یک رویکرد جدید عملا در تحویل، برای کنترل کیفیت موجود نیاز دارد.

برای مشاهده لینک دانلود باید وارد حساب کاربری خود گردد با تشکر
دیدگاه خود را بیان کنید