Traffic

Traffic

Traffic

Traffic

شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ | 12:430 نظر77553 بازدید


  • جزئیات محصول
  • نظرات کاربران
  • بروشور
  • دانلود

broadcasters نیاز به راه حل های مدیریت ترافیک تلویزیون دارند. SI Media BMSشامل همه امکانات از قبیل  برنامه ریزی برنامه ها- عملیات فروش تبلیغات و برنامه ریزی بلند مدت لیست پخش می شود. 

نرم افزارهای SI Media TV Traffic نه تنها راه حلهای برنامه ریزی را ارائه می دهد بلکه چگونگی توسعه امکانات برنامه ریزی برای  برنامه های تلویزیونی را نشان می دهد. 

نرم افزار SI Media TV Traffic مدیریت به صورتهای  ادغام و ساده-برنامه ریزی ساده- ترافیک رسانهایی با سیستم واحد به منظور بهره وری تجاری را انجام میدهد.و وقت مناسب  قادربه تصمیم گیری های تجاری به طور آگاهانه است که ایجاد مزیت استراتژیک و بازگشت سریع سرمایه گذاری را به همراه دارد. 

راه حل سرور SI Media BMS برمبنای MS SQL database است. این سیستم اجازه پخش به شمار نامحدودی از کاربران که دسترسی به بخش مدیریت سرور را دارند را می دهد تا جائیکه data مربوطه را می توانند ذخیره و اصلاح کنند.

استفاده همزمان از SI Media automation systems این  اجازه را برای ورود data جدید و broadcasters موجود برای رسیدن به گردش کار کارامدتر میده

برای مشاهده لینک دانلود باید وارد حساب کاربری خود گردد با تشکر
دیدگاه خود را بیان کنید