تکامل BPM

برای شناخت نیازها به مقیاس پذیری موتور گردش کار محور رسانه های واقعی، Tedial’s تکامل صنعت BPM را سریعترین و انعطاف پذیرترین مدیریت فرآیند کسب و کار (BPMN 2.0 سازگار) موتور گردش کار می داند.

برای شناخت نیازها به مقیاس پذیری موتور گردش کار محور رسانه های واقعی، Tedial’s تکامل صنعت BPM را سریعترین و انعطاف پذیرترین مدیریت فرآیند کسب و کار (BPMN 2.0 سازگار) موتور گردش کار می داند.

تکامل BPM

برای شناخت نیازها به مقیاس پذیری موتور گردش کار محور رسانه های واقعی، Tedial’s تکامل صنعت BPM را سریعترین و انعطاف پذیرترین مدیریت فرآیند کسب و کار (BPMN 2.0 سازگار) موتور گردش کار می داند. با تکامل BPM مدیریت رسانه به یک سطح جدید بوسیله ی معرفی یک مجموعه از ماژول های مقیاس پذیری و قابل انعطاف رسانه ای نرم افزار های IT است که بصورت اتوماتیک آماده سازی شده، حرکت و توزیع آن از رسانه های داخلی و خارجی هدایت می شود. پژوهش و توسعه و پشتیبانی ساختار قوی Tedial’s به این معناست که این شرکت همیشه دو سال جلوتر از بازار است. این چرخه مشتریان را قادر به افزایش بهره وری کسب و کار خود همراه با پیشرفته ترین تکنولوژی می سازد و ضمنا اجازه می دهد با تکامل مداوم از راه حل های نرم افزاری برای انطباق با نیازهای مشتریان آینده استفاده شود. ما در Tedial با اعتقاد به نوآوری های کسب و کار، باعث بهره وری و دگرگونی شده ایم.

 

منبع : http://www.tedial.com

 

دیدگاه خود را بیان کنید