ارائه های تعاملی با Brainstorm

با Brainstorm میتوان ابزارهای کامل برای کمک به افزایش ارائه ی شرکت فراهم کرد بوسیله ی ریل تایم داده های 3D تماشایی در تماس یا در صفحات نمایش گسترده نمایش داد.

با Brainstorm میتوان ابزارهای کامل برای کمک به افزایش ارائه ی شرکت فراهم کرد بوسیله ی ریل تایم داده های 3D تماشایی در تماس یا در صفحات نمایش گسترده نمایش داد.

ارائه های تعاملی با Brainstorm

با Brainstorm میتوان ابزارهای کامل برای کمک به افزایش ارائه ی شرکت فراهم کرد بوسیله ی ریل تایم داده های 3D تماشایی در تماس یا در صفحات نمایش گسترده نمایش داد. دیگر استفاده از ویدئو یا نمایش اسلاید در حوادث بزرگ ارائه نمیشود. گرافیک های 3D و تعامل کلمات در روز باعث می شود که مخاطبان در ریل تایم جذب آن شوند، و خواست پیام شرکتها برای گسترش در شیوه های بیشتر تماشایی شان مهم نیست، حتی اگر پیام ها به یک گروه محدود تحویل داده شده باشد یا به صدها نفر از مهمانان در یک مهمانی بزرگ.

 

منبع : http://www.brainstorm.es

دیدگاه خود را بیان کنید