نمایشگاه کامپیوتکس 2016 تایوان از 31 مه تا 4 ژوین

نمایشگاه کامپیوتکس بزرگترین نمایشگاه تجاری ICT در آسیا و دومین در جهان می¬باشد که از سال 1981 برگزار می¬گردد و سی ششمین دوره آن در یازدهم خرداد ماه 1395 برگزار می¬گردد. محصولات ارائه شده در این نمایشگاه توسط 1700 شرکت و برند معروف در زمینه ICT در 5000 غرفه عرضه شده و دارای بیش از 130،000 بازدید کننده می¬باشد. اجزای اصلی نمایشگاه شرکت های بزرگی همچون MICROSOFT ، MSI ، HISENSE ، GIGABYTE ، BROADCOM ، ASUS ، AMD ، ACER ، NVIDIA ، LG ، SAMSUNG و چندین و چند شرکت بزرگ و کوچک دیگر می¬باشند. محصولات ارائه شده در این نمایشگاه کامپیوتر ، ذخیره سازی اطلاعات ، نمایشگرهای تماسی و هوشمند 3D و نرم افزارها و برنامه های کاربردی و محصولات دیگر ارائه می¬شود.

نمایشگاه کامپیوتکس بزرگترین نمایشگاه تجاری ICT در آسیا و دومین در جهان می¬باشد که از سال 1981 برگزار می¬گردد و سی ششمین دوره آن در یازدهم خرداد ماه 1395 برگزار می¬گردد. محصولات ارائه شده در این نمایشگاه توسط 1700 شرکت و برند معروف در زمینه ICT در 5000 غرفه عرضه شده و دارای بیش از 130،000 بازدید کننده می¬باشد. اجزای اصلی نمایشگاه شرکت های بزرگی همچون MICROSOFT ، MSI ، HISENSE ، GIGABYTE ، BROADCOM ، ASUS ، AMD ، ACER ، NVIDIA ، LG ، SAMSUNG و چندین و چند شرکت بزرگ و کوچک دیگر می¬باشند. محصولات ارائه شده در این نمایشگاه کامپیوتر ، ذخیره سازی اطلاعات ، نمایشگرهای تماسی و هوشمند 3D و نرم افزارها و برنامه های کاربردی و محصولات دیگر ارائه می¬شود.

نمایشگاه کامپیوتکس 2016 تایوان از 31 مه تا 4 ژوین

نمایشگاه کامپیوتکس بزرگترین نمایشگاه تجاری ICT در آسیا و دومین در جهان می­باشد که از سال 1981 برگزار می­گردد و سی ششمین دوره آن در یازدهم خرداد ماه 1395 برگزار می­گردد. محصولات ارائه شده در این نمایشگاه توسط 1700 شرکت و برند معروف در زمینه ICT در 5000 غرفه عرضه شده و دارای بیش از 130،000 بازدید کننده می­باشد. اجزای اصلی نمایشگاه شرکت های بزرگی همچون MICROSOFT ، MSI ، HISENSE ، GIGABYTE ، BROADCOM ، ASUS ، AMD ، ACER ، NVIDIA ، LG ، SAMSUNG و چندین و چند شرکت بزرگ و کوچک دیگر می­باشند. محصولات ارائه شده در این نمایشگاه کامپیوتر ، ذخیره سازی اطلاعات ، نمایشگرهای تماسی و هوشمند 3D و نرم افزارها و برنامه های کاربردی و محصولات دیگر ارائه می­شود. 

 

اینترنت اشیا

یکی از مهم ترین بخش های نمایشگاه کامپیوتکس 2016 به کنفرانس CPX اختصاص دارد. در این کنفرانس به مهم ترین ترندهای دنیای تکنولوژی پرداخته می­شود. اینترنت اشیا (Internet of Things) از مهم ترین تم های اصلی این کنفرانس است.

دیدگاه خود را بیان کنید