شرکت Witbe، باتجربه در کیفیت تست و مانیتورینگ (QoE)،با اعلام خبر افتتاح یک مرکز جدید در دنور

با این وجود که Witbe با پخش عمده ی خود از طریق اپراتورها در مناطق مختلف به مشتریان نزدیک است اما با احداث این مرکز جدید قادر به رسیدگی بهتر نیازهای عملیاتی، تجاری و فنی خود خواهد بود. پس از معرفی موفقیت آمیز در بازار بورس ماه گذشته، این افتتاحیه گام بعدی در راهبرد توسعه ی استراتژیک آمریکای شمالی بحساب می آید. بعنوان بنیان ساخت ثانویه در امریکا، با تهیه دفاتر در دنور بطور کامل مدیریت غرب و مناطق مرکزی در بحث عملیاتی و توسعه به این شهر واگذار می شود.

با این وجود که Witbe با پخش عمده ی خود از طریق اپراتورها در مناطق مختلف به مشتریان نزدیک است اما با احداث این مرکز جدید قادر به رسیدگی بهتر نیازهای عملیاتی، تجاری و فنی خود خواهد بود. پس از معرفی موفقیت آمیز در بازار بورس ماه گذشته، این افتتاحیه گام بعدی در راهبرد توسعه ی استراتژیک آمریکای شمالی بحساب می آید. بعنوان بنیان ساخت ثانویه در امریکا، با تهیه دفاتر در دنور بطور کامل مدیریت غرب و مناطق مرکزی در بحث عملیاتی و توسعه به این شهر واگذار می شود.

شرکت Witbe، باتجربه در کیفیت تست و مانیتورینگ (QoE)،با اعلام خبر افتتاح یک مرکز جدید در دنور

با این وجود که Witbe با پخش عمده ی خود از طریق اپراتورها در مناطق مختلف به مشتریان نزدیک است اما با احداث این مرکز جدید قادر به رسیدگی بهتر نیازهای عملیاتی، تجاری و فنی خود خواهد بود. پس از معرفی موفقیت آمیز در بازار بورس ماه گذشته، این افتتاحیه گام بعدی در راهبرد توسعه ی استراتژیک آمریکای شمالی بحساب می آید. بعنوان بنیان ساخت ثانویه در امریکا، با تهیه دفاتر در دنور بطور کامل مدیریت غرب و مناطق مرکزی در بحث عملیاتی و توسعه به این شهر واگذار می شود. نزدیک به مشتریان خود در دفاتر مرکزی Charter TWC، DirectTV، Dish، Echostar، Comcast، Century Link، شرکت Witbe درحال توسعه ی سریع قوای خود، قادر به تعمیر و نگهداری منظم و پاسخ سریع به وضعیت بالقوه می باشد. به منظور انجام کار، Witbe هیچ کوتاهی و کاستی را نمی پذیرد : مشاوران فروش، مهندسان فروش و مدیران گزارشات فنی برای این افتتاحیه استخدام شده اند. علاوه براین، این موقعیت استراتژیکی نه تنها کوتاه در تحویل تجهیرات و فرآیندهای تنظیم برای مشتریان Witbe است ; بلکه برای ساخت آسانتر و نمایش و نزدیکی کارکنان آموزش دهنده از سایت استفاده می کنیم. دفاتر جدید Witbe پویا و در ردیف رشد دو رقمی خود در بازار امریکای شمالی قرار گرفته اند. شش سال پس از افتتاح اولین دفتر خود در نیویورک و سه ماه پس از IPO در Alternext، Witbe پیش از این بواسطه ی پخش های عمده و اپراتورهای خود این شرکت شناخته شده بوده است. به کمک دفاتر Witbe در دنور ازاین پس نمونه کارهای منحصربفرد تقدیم مشتریان خواهد شد. علاوه براین، Colorado و بویژه منطقه ی Denver-Boulder، بعنوان یک مرکز جدید از نوآوری و فعالیت های کارآفرینی درحال پدیدار شدن است : دفاتر Witbe قطعا در مرکز دنور در جای و زمان مناسبی قرار خواهد گرفت.

 

 

منبع : Witbe.net

دیدگاه خود را بیان کنید